Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου σας προσκαλεί στις παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών του Τμήματος.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (ΝΤΜΕ)

Όλες οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα και ακολουθώντας τον σύνδεσμο που παρατίθεται:

 

Τρίτη, 11/05/2021
Όνομα Φοιτήτριας Ώρα  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής Σύνδεσμος Παρουσίασης
ΘΕΟΔΟΣΗ, ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 15:00 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ως εργαλείο ευαισθητοποίησης σε θέματα που άπτονται των Φυσικών Επιστημών https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/chr-cvp-xfd-h1e
ΡΟΥΜΠΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ 16:00 Κίνητρα, στάσεις και συμπεριφορές, μετά την ανάγνωση βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/chr-6qk-79n
ΚΑΛΛΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17:00 Διερευνώντας την επίδραση της ενσώματης μάθησης μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωμετρία Μαθηματικών Δημοτικής εκπαίδευσης https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/chr-zoj-z9i-nq3

 

Τετάρτη, 19/05/2020
Όνομα Φοιτήτριας Ώρα  Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής Σύνδεσμος Παρουσίασης
ΜΑΥΡΟΥ, ΝΑΣΙΑ 09:30 Η ενσωμάτωση τρισδιάστατου περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: διαγλωσσικά και ενδογλωσσικά λάθη https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/chr-jeh-7wb-srd

 

Σημειώστε ότι είναι προτιμότερη η χρήση των φυλλομετρητών Firefox ή Chrome για παρακολούθηση των παρουσιάσεων.

Leave a Reply