Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το εργαστήριο με θέμα «Κάνετε τη διδασκαλία σας πιο αλληλεπιδραστική με τη χρήση νέων τεχνολογιών», στις 24 Φεβρουαρίου 2018, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι αξιοποίησαν το πολύτιμο πρωϊνό Σαββάτου, για να παρευρεθούν και να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων νέων τεχνολογιών που μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία πιο αλληλεπιδραστική.

Το εργαστήριο συντόνισε η Δρ. Ιόλη Νικολαΐδου, η οποία διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας». Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τη δημιουργία κουίζ, με τη χρήση διαδικτυακού συστήματος απόκρισης παιγνιώδους μορφής και με τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης.

Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ ενθαρρυντικά για διοργάνωση και άλλων παρόμοιων εργαστηρίων μελλοντικά.

Leave a Reply