Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε τη διάλεξη με Θέμα:

“Καταγραφή Ψηφιακών Ιχνών και Δεδομένων από Τεχνολογικά Περιβάλλοντα: Χρήσεις, Προοπτικές και ζητήματα Ηθικής στις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες”

Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού)

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, ώρα:19:30

Leave a Reply