ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
ΕΣΔ 501* Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας 7,5
ΕΣΔ 516 Διαδραστικές Τεχνολογίες Διαδικτύου 7,5
ΕΣΔ 522 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 7,5
ΕΣΔ 541* Μεθοδολογία Έρευνας 7,5
ΕΣΔ 530 Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού 7,5
ΕΣΔ 555 Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 7,5
ΕΣΔ 556 Παιχνιδοποίηση και ανάπτυξη κοινωνικο-επιστημονικού γραμματισμού 7,5
ΕΣΔ 557 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 7,5
ΕΣΔ 560* Σχεδιασμός Έρευνας 7,5
ΕΣΔ 580* Διατριβή Μάστερ 22,5
ΕΣΔ 812 Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 7,5

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΕΣΔ 513 Σχεδιασμός Αλληλεπιδραστικών Περιβαλλόντων Μάθησης 7,5
ΕΣΔ 514 Καινοτόμες Τεχνολογίες 7,5
ΕΣΔ 525 Νέα Μέσα και Παιδιά 7,5
ΕΣΔ 527 Tεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση 7,5
EΣΔ 528 Ψηφιακά Παιγνίδια, Μάθηση και Επικοινωνία 7,5
ΕΣΔ 531*** Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού 7,5
ΕΣΔ 555 Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 7,5
EΣΔ 558 Έρευνα στις κινητές τεχνολογίες και μέσω κινητών τεχνολογιών 7,5
EΣΔ 811 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων 7,5
ΕΣΔ 813 Νέα Μέσα 7,5
ΠΓΤ 517 Δικτυακές Κοινότητες και Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα 7,5
ΠΓΤ 523 Συνεργατική Τεχνολογία 7,5
ΕΣΔ 560* Σχεδιασμός Έρευνας 7,5
ΕΣΔ 580* Διατριβή Μάστερ 22,5

 

Σημειώσεις:

* Υποχρεωτικό μάθημα
** Με την έγκριση του συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος μόνο
*** Προαπαιτούμενο η επιτυχής ολοκλήρωση του ΕΣΔ530
-Η εγγραφή στο ΕΣΔ580 Διατριβή Μάστερ προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ΕΣΔ 560 Σχεδιασμός Έρευνας. Σύμφωνα με τους κανόνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για να προσφερθεί ένα μάθημα χρειάζεται να έχει πέντε, τουλάχιστον, εγγραφές.